Pohádky

 

POLOPOHÁDKY PRO VLČATA
 Vstávej, misko!
Když Ruda zatáhl za držadlo skautské misky, spadl malý hrnec, který stál na 
zádech velkého hrnce a zarachotilo struhadlo, které se opíralo o mixér. Ve 
skříňce byla zarovnaná a dlouho si na ni nikdo nevzpomněl. Skautská miska 
se teď zaradovala. Je venku, světlo se odrazilo jako o zrcátko. Konec spánku, 
konec nevšímavosti. 
 Ruda půjde na první vlčáckou výpravu se svojí šestkou a to je krůček 
k letnímu táboru. Do prázdnin musí všichni jít nejméně na tři. Slovo musí to 
nevystihuje. Chtěli by jít všichni aspoň na deset výprav. Pak do misky spadly tři velké brambory, trochu suchá mrkev a ještě více suchá petržel. O dno 
zazvonila kudla a ťukla krabička zápalek. Jestlipak to Ruda, šestník, dokáže? 
Jednou sirkou, bez papíru, ohníček obložit ze všech stran kameny, nakonec 
zahladit stopy. Již to začíná. 
 Skautská miska putuje na zelený batoh, kde se zdraví se stanovým dílcem: 
„Tys už taky vzhůru?“ Vítají se vzájemně s vlněnou dekou, teplákovou soupravou, jídelním příborem a s kelímkem plným tvarohu. Je to ono, jako loni. 
Dokodrcám dnes na klukovských zádech, napříště mě lépe upevní. Začoudí 
mne hned napoprvé, ale pak mne vydrbe pískem. Napije se ze mne u Císařské 
studánky a na Biřičce si ve mně umíchá šumák. Miska vzpomíná a vzpomíná 
a když přišla ke vzpomínání na tábor, kdy se v ní blýskla Divoká Orlice a na 
stojanu z větví se leskla s třiceti kamarádkami – spokojeně se usmála: „Začíná 
to, už to začíná.“ Sbíhá se schodů, aby nebyla poslední a za lávkou vidí vedoucího Akelu, rozkročeného Mohykána, k nimž teď přichází Rikitan a Jirka-Ostříž. Dokonce je tu i Pepík z hospody, Karel, který všechno umí a malý Pidík. 
Loni mu bylo na táboře šest let. Blonďák Pampeliška nese vlajku a Mirka-Šípa 
není pod tlumokem ani vidět. S pihatým Jeníčkem jde maminka. Misky poskakují na batozích napravo a nalevo a malí kluci jdou levá, pravá a pískají si 
„Junáci, vzhůru, volá den!“ No, pravda, ty košile jsou khaki a šátky žluté. Kde 
se to teď v přírodě bere? 
 Ostříž, Šíp a Pampeliška
Dlouhatánský stožár tu nechali vlčatům staří skauti, kteří tu tábořili před nimi. 
Jejich vedoucí stále opakoval: Má osmnáct metrů a to je ještě jeden metr v zemi. Dlouhatánský stožár. Postavili se večer před něj a zazpívali Dobrou noc. 
Vlajku měl stáhnout Mirek, ale z velitelových úst jde rozkaz: „Šípe, přistup ke 
stožáru, Pampeliško, jdi mu pomoci, Ostříži, nezapomeň správně zdravit!“ 
 Vlčata stojí a rozhlížejí se. Pavel a Petr nikdy neviděli, že by dřevěný šíp 
chodil, Karel s Jendou nevěřili, že rostou pampelišky, které lidem pomáhají. 
Co vše by sis vzal na jednodenní výlet ? Napiš si seznam.Jenda byl zvědav na dravého ostříže, který dovede zdravit. Nikdo nesměl 
hlavou ani pohnout, protože POZOR pro vlčata je jako POZOR pro nejlepší 
vojáky. 
 Z první řady někde vlevo dupou kroky. Dlouhý stín stožáru mizí ve tmě. Na 
špičičce, která propichuje černou oblohu, se chvěla vlajka večerním vánkem. 
Místo mráčku nad ní září první hvězdička. Uprostřed tábořiště se zastavuje 
Mirek a Jarda. Je ticho, ramena vlčat se zvedají a klesají, ale nikdo nevidí živý 
šíp ani živou pampelišku. Bratr u své šestky zvedná ruku k pozdravu. A když 
sešplhává pomalinku vlajka se stožáru, žádná pampeliška tu nepomáhá. Vů-
bec, vedoucí tábora to nějak popletl. Ale druhý den, kdy jsou z vlčat zelenáčů 
již ostřílení táborníci, říkají všichni čilému Mirkovi Šíp, světlovlasému Jardovi 
Pampeliška a rádci Jirkovi, který má oči hnědozelené, Ostříž.
 Mravenčí deník
Z Pepíka Knedlíka je už pořádný táborník. Poprvé spal pod stanem. Ví, kdy 
se nastupuje, zná táborové signály a umí si uklidit. První noc se mu zdála 
chladná, to nechtěl věřit Akelovi a natáhl si troje ponožky. Ve spacím pytli se 
ale nejlépe spí zcela bos. Také si nechal košili, ve které celý den běhal. Pravda, 
myl se, ale vzít si pyžamo se mu zdálo málo. Teď druhé ráno, kdy čeká na 
budíček a cítí, že se mu spalo mnohem lépe, slyší najednou bubnování. Za 
hlavou jednou, po straně dvakrát, ve špičce stanu aspoň pětkrát. Už chtěl zavolat, aby neznámý dareba přestal, když bubnování spustilo po celém plátně. 
Změnilo se v šum, do stanu vnikal sem tam vítr a ranní hlídka místo budíčku 
volala, aby se nikdo prstem nebo hlavou nedotýkal stanu. V tom místě plátno 
propouští vodu. Šuměl déšť a šuměly vršky stromů, které se kývaly s mnoha 
šiškami. Cikánek utíkal zapnout zásobovací stan a Karel běžel k vývěsce pro 
kresbu, kterou mu včera obodovali jako nejlepší. Aby se barvy nerozpustily. 
Služba, která nastoupila do kuchyně, běhala v holínkách. Brzy to dole u řeky 
čvachtalo. Je to zvláštní: místečka s největší travou byla první mokrá. Záhy 
ustal pohyb pod všemi plátny. Docela příjemně se zase usínalo. Dnes v kuchyni topí Žlutá šestka a Rikitan má starost, zda bude stačit dříví. „Nebude,“ říká 
rozhodně Akela. „Musíš na březové dřevo, na stráň. Jediná bříza hoří i mokrá.“ Zatím, co jsou záhy odevšad slyšet dotazy o snídani, je ve stanu Pepíkově 
jako zázrakem ticho. Nikdo si toho nevšímá. Knedlík spí s malým Pidíkem 
a oba se teď častují krabicí sušenek, kterou zatajili při zahájení tábora. Ale je 
tu Ostříž, soused, kterému nic neujde. Šustění pergamenového papíru zaslechl 
i přes svoji střechu a ostatní bylo jednoduché. Plné pusy nebyly sto mu odpovědět, zda bude rozcvička či ne. Že neodevzdali jídlo do společné kuchyně 
byl velký přestupek. Ráno bez rozcvičky je moc dlouhé a když se k vlajce 
nastupuje až kolem deváté, zdá se oběd nějak brzy. Za tu dobu probrala vl-
čata kus morseovky, kterou pískal ze svého vůdcovského stanu Akela. A pak, 
Junáci mají své přezdívky. Vymysli pěkné jméno pro sebe a pro svého
 nejmilejšího přítele. Vysvětli, proč právě takové.bylo slunce i den jako prozlacená a promodralá pohlednice. Osychala tráva 
i sedátka v jídelně, voda odnášela špínu z hor, hory kouřily do nebe a nebe 
čistilo zbytky mraků za poslední kopec. Toť se ví, že Ostřížovi neušla ani nová 
šipka u prvního smrčku: BAROMETR. Mířila namísto k přístroji na hromadu 
lesních mravenců. Jsou velcí a černí, kapesník hozený doprostřed je okamžitě 
obalen a po vytažení a vyklepání voní a čpí kyselinou. Teď vynášejí vajíčka 
a je jisté, že bude pěkně. Ostříž je chodí pozorovat několikrát denně a dostal 
za úkol psát zajímavosti do mravenčího deníku. To byla hlavní starost, která 
mu teď nedala pokoje. Když totiž pozorování poctivě zapíše, prozradí. Když 
prozradí – nebude to žalování? Opakuje si vlčácký zákon a slib a mudruje 
a studuje, filosofický otazník zůstává na čele a nezbude, než se vším jít za
Zmelou. Mravenčí deník má teď každý den větu: Barometr míří na Knedlíkův 
stan. Nikdo by tomu neporozuměl, to je právě smysl zápisu. Až když větu 
potřetí opisuje, žádá Knedlík Akelu o rozhovor. Zapínají se spolu ve stanu 
a opatrné otázky šestníka vlčat zjišťují, zda čestné je, či není, když na kamará-
da prozradí, že zatajil jídlo? Celá karavana těch mravenců vede pod klackem 
na trávu a pod Pepíkovu podsadu. Toutéž cestou pak nosí zpátky drobečky. 
Každý den. Od sluníčka na pasece až do rudých akátů vysoko na kopci. Černí 
se potkají, ti bez nákladu pozdraví nosiče tykadly a spěchají si nabrat.“ Akela 
pokyvuje hlavou a následující den se staví na prohlídku stanů na opačnou 
stranu, než je Knedlíkův stan. Tím způsobil, že se Mohykán vypravil na jistý 
lov. Jeho prohlídky jsou hrůzou tábora. A kdyby snad něco přehlédl, pořádá 
o veřejné čtení mravenčího deníku, který už má čtyřdenní zápisy. Zajímavé. 
Ať všichni luští větu o barometru.
 Vlásek v hřebínku
Každé ráno prohlížel Akela vlčatům stany, aby byly uklizené, byly čisté boty 
– kufry na trnožích. Aby se na zemi neválela ani větvička a spací pytle měly 
vyvětrané vložky. A aby byl umytý šálek a všechny příbory. Aby mohla být 
vlajka čistoty, což je vyznamenání a deset bodů každému, kdo v takovém stanu bydlí. Akela chodil z jedné strany tábora, Mohykán z druhé. Kdyby to 
jednoho z nich napadlo a postavil se na druhou stranu, druhému nezbylo, 
než jít na tu druhou. Nedalo se vypočítat, od které půjde Mohykán a to bylo 
na všem to nejhorší. Mohykán totiž všechno prolezl, všechny deky nadzvedl, 
každý kufr otevřel, každou botu obrátil. Ze strany, kde prohlížel on, nikdy 
nebyl uznán dobře uklizený stan. O vlajce čistoty tedy pokaždé rozhodoval 
Akela, který byl zbylou polovinou tábora radostně zván, když šel prohlížet. 
Když si Žlutá šestka usmyslila, že bude ve všem první, netušila, co to dá prá-
ce. Ruda, zvaný Cikánek, vypočítal a stanovil, aby právě dnes měl stan Jardy 
a Mirka vlajku čistoty, tj. dvakrát deset bodů. Za každou cenu. Zamračil se 
u toho, skoro si ty body do notýsku už připsal a studoval dál, jak získat šestce 
Je správné rozdělovat v junáckém táboře balíčky všem dětem? 
 Proč lezou mravenci a vosy do stanu?další. Vymlouvat se, neslyšet, omlouvat šestníkovi, vytáčky hledat – bylo zbytečné. Vše se stalo napínavé, když do řady jejich stanů se přitočil Mohykán 
a zůstal v ní na prohlídku stanů. Dvě postižené šestky povzdechly. Vzdech 
zůstal ve špičkách stanů a kdykoli tam Mohykán vkročil, jakoby se ťukl do 
hlavy a připomenul, že má být přísnější a přísnější. Z podlahy letí přes stan 
zašlápnutý kolíček, nerovně pověšený ručník, bota v níž nebyl vstrčen konec 
tkaničky. „Kolikrát budu vlčímu národu říkat, že se na tkaničky nesmí šlapat. 
A šlapalo by se, kdyby z boty visely. Musí být proto dávány…kam?“ Žlutá šestka mlčí. Cikánek si mačká palec a pozoruje kroky Mohykána k další oběti. 
Však jsou na řadě ještě stany dva než dojde k Mirkovi. Dvě obrovské naděje. 
Ale dvířka stanu se otevřela a nachýlila, každý přece vidí, že tu chybí hřebík. 
„Vlčí národ musí umět přibít hřebík!“ Cikánek chytá palec i u druhé ruky. Na 
řadě je ještě jeden stan, pak teprve ten, na který vsadili. V ruce Mohykána 
pasta na zuby, krásná, čistá, nepomačkaná, celá ve vzorném pořádku, zde by 
přece nemohla být výtka. „Jsme tu už čtvrtý den a vlčí národ ví, že si má ve-
čer a ráno čistit zuby.“ Na řadě je stan Jardy a Mirka, poslední naděje. Postava 
velitele se noří dovnitř. Zvednuté boty jdou opět na své místo. Otevřený kufr 
se bez jediného slova zase zavírá. Rozložené tepláky nemají ani smítko, ani 
bláto. Oba chlapci v pozoru a poočku pokukují ke dvířkům, pootočit dovnitř 
se neodváží. Ruka vedoucího sahá na olivky, které drží dobrou nití. Pak cinkly 
příbory. Potom chrastí krabička zápalek. Mirek rychle dýchá. Jarda naopak 
vůbec. Ticho smečky dává tušit, že zde visí ve vzduchu celých dvacet bodů. 
Ale najednou se rázem všechno uvolňuje.Cikánkův výraz se chmuří a zraky 
vlčat z modré šestky se široce usmívají. Před Jardou a Mirkem je do výšky 
zvednut dětský hřeben s černým vlasem, který zřejmě patří Jardovi. „Kolikrát 
mám říkat vlčímu národu…“ zní Mohykánův hlas, ale nejblíže stojící jej vůbec 
nevnímají. „Proč ses nedal dohola?“ šeptá Mirek.
 Vzácný klacek
Leží a skoro nedýchá. Kolem něj se válí míč, jedno vlče utíká a div mu na koneček nešlápne. Slyší pískání signálu N což znamená nástup k obědu. Přikrčil 
se ještě víc, protože za chviličku tudy projde zástup hladové smečky. Kdyby jej 
aspoň někdo zvedl a odhodil. Vydržel už hodně kopanců, dvakrát byl zlomen, 
kousek těla se válejí daleko v lese, jistě se s nimi nesetká. Z úvah ho přerušuje 
pochod naháčů se stříbrnými šálky, bubnování příborů a smích. Teď na něj 
stoupl Jarda, teď Karel, teď o něj zakopl Bojínek. Ale je celý, nenalomený. Sluníčko pálí, vlajka se nad ním třepetá a ještě výš stojí a trošičku křídla naklání 
veliké káně. Ví o něm od jara, kdy na vršku Homolky rostl a trochu se obrazil. 
Bylo to poslední jeho jaro, protože ve svých kanálcích cítil umdlenost i málo 
života. Na hnízdo káněte, které se utábořilo na vršku modřínu s talířem chvojí 
a trávy, viděl ze své výšky. Pak přišla osudná bouřka, vítr ohýbal konečky jehličnáčů a v koruně buku praštělo. Shůry na něj spadla stará sestra větev, váha 
Na táboře si všechno uklízíš sám. Čím se podobají junáci vojákům?k neudržení. Povolil právě ve vidlici a letěl s ní na balvan. Těch pár vteřin mu 
utkvělo v paměti víc než měsíc, kdy ležel zapíchnutou paží v tlícím listí. Pak 
tu byl stařeček, který ho poprvé zvedl a kousek táhl. I odtud ještě viděl káně, 
jehož hnízdu vítr neublíží. Kroužívalo, popolétal. Na konec ti kluci se žlutý-
mi šátky, každý ho táhl za jednu paži, až se zlomil. V čistý modrý podvečer, 
když pozoroval rostoucí sestry a někde za zády tušil mateřský strom, uslyšel 
píseň lesa a cítil pohřební kouř. To jeho větev svítila v táborovém kruhu, děti 
zpívaly „Lučiny, lesy skály jsou naši přátelé“ a on věděl, že to je vyrovnání 
s nenávratnem a že i jej něco podobného čeká. Dal sbohem smutnému kouři. 
Z přemýšlení jej vyrušil šíp, který mu odřel kousek kůry. Pozdravil jej svým 
bukovým hlasem a dřív, než se pachatel zmohl na smrkovou odpověď, byl ze 
země vytažen a letěl pryč. Káně zas ve výšce stojí a plachtí a maličko krouží 
v tečku oblohy. To káně je mládí a vzpomínky.A najednou je z něho, tvrdého 
a větrem ošlehaného klacku který snášel osud, lítostivá věc, která se chvilkami 
třese a chvilkami ani přírodu kolem sebe nevidí a která i tomu šípu závidí. 
Má přece větší cenu, mají o něj zájem, když upadne, hned jej hledají a zvedají, 
zacházejí s ním lépe, dokonce se o něj hádají. Slyšel Akelu, který nařizoval 
celou louku prohlédnout, jen aby jej našli. Ale o klacek se klopýtá. Má už 
odřeniny z bot každého vlčete. Zase je večer, vlajka jde se stožáru a nad jeho 
špičkou stojí hvězdička. Mirek běží s ručníkem od řeky přímo k němu. Kope 
do něj a zastavuje se. Zvedá. Jen, jeminkote, aby nezlomil. Nezlomil. Dokonce 
jej celý prohlíží a zdá se mu, že pohladil. „Bojínku, tady máš zbraň. Kdyby tě 
někdo přepadl, takhle ho natři až ten klacek praskne. Na hlídku musíš mít 
píšťalku, baterku a zbraň.“ „Je ze mě zbraň – vmýšlí se do nového života klacek a tak rád by v kanálcích ucítil novou mízu, která by jej zesílila. Bojínek si 
jej bere do drobné dlaně, mává s ním a je rád. Je to opravdová zbraň.
 Pařízkový čaroděj
Když už stany stály, když i stožár stál, když stála celá kuchyně a v potoce stála 
hráz, řekl Akela, že vlastně stojí celý tábor a že si po dnech stavění odpočinou. 
Kdo chtěl, mohl jít s ním na žraloky, na srnčí hlavy, na ještěrky, na parohy, na 
pohádkové draky, na strašidla a čerty. A na příšery. Umazané ruce od smůly 
byly všechny nahoře. Velitel je odvedl do lesa nad tábor, kde loňská vichřice 
a zimní spousty sněhu způsobily vývratě. Stromy tu ležely s obnaženými ko-
řeny. Mnoho jich bylo pořezáno, z mnoha sloupnuta kůra. Akela je prohlížel, 
obcházel, rozštípnutý pařez obracel, do ztrouchnivělejšího kopal a kýval jím. 
„Tak tady je had“ řekl po chvíli. „Tady krokodýl“. Mirek ale viděl jen obyčejné 
dřevo. „Toto by mohl být bizon, ale když to otočíš, tak třeba svícen.“ „A toto 
je čumák našeho Azora“, přidal Karel. Pak již sem tam někdo něco našel a ně-
kdo naopak mrzutě říkal, že to jsou jen kořeny. Ta vlčata, která přec jen něco 
našla nebo která začala jásat nad obyčejným pařezem, vzal Akela s sebou ještě 
 Stromy žijí jako lidé. Buď jim ochráncem. 
Nakresli si do deníku jeden jehličnatý a jeden listnatý.jednou. Každému dal smirkový papír a prohlédl kudlu. Malou pilkou něco 
uřízli a nožem zašpičatili. V hangáru, kde mívali schůzky v době dešťů, se 
začaly dít divné věci: Vzduch byl cítit spáleninou, vedle rašple byla hromada 
pilin, štětečky tvrdly lodním lakem. I Mirek viděl krokodýla, hada a bizona. 
Akela, který dělal doma sedátka, rozmanité svícny ke stropu klubovny, prozradil pak všem tajemství provázkových hřebíků. Vědí je tedy jen vlčata, která 
umějí hledat samorosty: Indiáni a junáci nespojují dřevo u křesílek hřebíky, 
ale všechno váží. V džungli liánami, lýkem a travinami, v našich táborech 
provázky. Karel byl na to záhy odborníkem. Nejen na to. Ze ztrouchnivělých 
pařízků dovedl vydloubat části tam, kde byly zbytečné, nechal je jen tam kde 
sám potřeboval a každé takové zvíře nebo srnčí hlavu natíral dvakrát lodním 
lakem. Ten se do troudu nejdříve nasál a vše měkké ztvrdlo, podruhé se celé 
zvíře lesklo. Proto s Karlem u táboráku hned provedli křest vodou na patřič-
né skautské jméno: Pařízkový čaroděj. Tak se to psalo spisovně, ale lidově to 
zkracují na Pařízka.
 Ciktur a Nehvít
Po týdnu tábora začal Mohykán kontrolovat zákony a nařízení, která si vymyslil a o kterých Akela tvrdil, že jsou správná: Pasta na zuby musela být 
skoro poloviční, mýdlo nejméně napůl vymydlené, ze čtyř košil dvě umazané, 
zásoby trenek vyčerpány. 
 „Maminka bude mít radost, že jste všechno potřebovali a umazali“, končil 
desátou přednášku a vlčata se nahlas divila, proč by měla mít maminka radost, když přivezou umazané prádlo. „Protože jste tu žili jako lidé a ne v jednom tričku jako jeskynní člověk“. Dodal s vráskou na čele. V ty dny šly při 
prohlídkách stanů všechny kufry ven, bylo počítání, rovnání a plnění pytlů, 
které se musely ušít ještě v klubovně na špinavé prádlo. Toť se ví, že druhý 
den měl každý předepsaný počet prádla ušpiněn. Všechny hrůzy Mohykánových zákonů se začínaly nějak obcházet. 
Nebýt rynglové hry, dopadlo by vše pro Žlutou šestku dobře. Ty ryngle přivezla do tábora Pepíkova maminka a poctivě je v kuchyni rozdělili ke svačině 
všem vlčatům. „Ne, aby vlčí národ házel pecky kde ho napadne“, řekl Mohykán – a to byl začátek závodu, který vymyslel Ruda-Cikánek. Každý si musel 
lehnout na skále na břicho a svých šest pecek pustit na balvan dole. Tam se 
pecka odrazila a spadla jak ji napadlo. Když se odrazila napravo, padaly body 
Modré šestce, když nalevo tak žluté a když létaly do řeky, tak Zelené. Ciktur 
(tj. CIKánkův TURnaj) se líbil tak, že Žlutá šestka žádala Knedlíka o další 
návštěvu maminky s košem rynglí. Nechtěli zůstat ale pozadu ani Zelení. 
Rikitan přišel s hrou, na níž každý potřeboval list olše lepkavé. Rostly kolem 
řeky a mávaly větvemi do střechy kuchyně. Každý list má sedm žebírek, mezi 
nimi bylo nutné vytrhat po dvou hezkých okénkách, aby se list ani žebírka 
nepotrhaly. Znamenalo to 22 úhledných okének, kus zručnosti a trpělivosti 
Každé vlče aspoň jeden rukodělný výrobek!a za každý zdařilý výrobek tři body. V soudcovském sboru byl i Mohykán, 
jemuž neušlo, že nejvíc bodů stále získávají Zelení. Zkoušel vytrhávat okénka 
sám a poznal, že to je skutečně pracné. Snad na to musí být pořádné nehty. 
Aha – nehty! „Že jsem na to nepřišel dříve“, divil se sám sobě Mohykán. 
„Přece za týden tábora je kromě prádla a mýdla třeba prohlédnout i nehty“. 
Mohykán chtěl vlčímu národu udělat přednášku, ale Akela mávl rukou docela 
velitelsky a řekl: „Pět bodů navrch za název druhé hry. Takovou nevymyslil 
ani Seton ani Fanderlik, to je hra naše!“ Vyhrál název NEHVÍT na paměť dne, 
kdy dlouhé NEHty na táboře VÍTězily. I na takovém táboře jako byl tento 
s přísnými zákony a nařízeními Mohykánovými, které byly Akelou prohlášeny za správné. 
 Červené kameny
Z trávy dolů k potůčku vykukují čtyři nohy. Nad nimi šeptá ježatá hlava: 
„Jaroslav Foglar píše, že les mluví. Slyšíš, že ty olše opravdu malinko něco 
povídají? Ale borovice nahoře jen šumí a šumí.“ 
 „Mně se zdá, že víc mluví ten potok. Když se voda rozstříkne o kámen, tak 
je to jako slovo TŘI a jak padá voda z mokrého mechu dolů, tak slyším PI-
-PI-PI.“ Nohy patří Mirkovi a Jardovi. Dva metry od nich ústí potok do řeky 
a pod čirou hladinou stojí pstroužek. Klácení nohou bere na vědomí a pohybuje se stále jen na dvaceti centimetrech. Sem – tam. Rozhodli se ho chytit. 
Mirek klátí nohama dál, Jarda už leží na břiše a spouští opatrně obě ruce 
k hladině. Šup! Voda se rozstříkla, z rukou teče hnědý písek. Po pstroužkovi 
ani památka, jen jedna ruka je jakoby od krve a hází daleko do řeky rudý 
kámen. Oba chlapci se sehnuli nad rukou, kape z ní teď červená voda, ale 
bolest žádná. „Kam jsi hodil ten kámen? Vždyť barví krásně jako křída!“ Pak 
chlapci prohledávají potok a nacházejí stále další a další. Na mezním kameni 
zkoušejí, jak píší. Když je čára mokrá, tak je barva výrazná, když uschne, je 
vše vybledlé. Dělají si velkou zásobní hromadu, o které nikomu nepoví. Na 
sobotní táborák se v plavkách omalují jako Indiáni. Snad by to měli prozradit jen své Žluté šestce, aby byl výstup mohutný. Možná, že by se s tím dalo 
psát i po stanech. Pařízkový čaroděj umí kovboje v širácích s opasky a cvočky. 
Nebo napsat Zelené šestce výzvu k boji, zatím by nebyla vidět, ale po dešti 
najednou by se sama objevila. Při slunci by sama zase zmizela. To by byly 
divy. Nikdo by je nevypátral. Dali si ruku na to, že nic neprozradí. Vrátili se 
ke stanům, protože měla začít hra KDO NAJDE ZVLÁŠTNÍ ZVÍŘE. Dostali 
plánek toku řeky, podle níž měli jít a na místech vyznačených kroužky měli 
hledat. Tam bylo schováno nakreslené ucho, tam noha, tam rohy, tam kopyto, 
tam čumák. Vše se hned obkresluje a v táboře z toho mají sestavit zvíře. Pro 
vítěze je připravena čokoláda. Modrá šestka běžela první, nenašla tělo, ale to 
nevadí, nějaké si vymyslí a vše ostatní k němu přidělají. Žlutí měli zase tělo 
Vymýšlím si vlastní hry a ty pak nikdo jiný nezná. Je to kus pokladu 
 každé smečky. Dokážeš také aspoň jednu?bez hlavy, ale k hlavě zvláštní rohy a soví oči, však to malíř Karel zvládne. Zelení šli velmi opatrně, domnívali se, že mají vše. Ale velbloudí tělo mělo ještě 
oslí uši. Koňský ocas a netopýří křídlo. To je nenapadlo. Velmi je ten nezdar 
mrzel a Ostříž, jejich rádce, rychle zalezl do stanu, kde strávil dlouhou chvíli. 
Jakoby byl uražen, jakoby se nemohl s prohrou smířit. Vyhrála šestka Žlutých, 
i když nenašla té příšeře hlavu. Namalovali ji skoro takovou jako na předloze 
a celá smečka nastoupila k předání čokolády. Tu vystoupil Ostříž, gratuloval 
vítězům i druhému místu a za poražené dal každému šestníkovi balíček. Byla 
to na první pohled také čokoláda, narychlo zabalená v hedvábném papírku. 
Mirek s Jardou stojí jako přimrazeni: Vždyť to jsou ploché červené kameny! 
Ostříž se směje a pomaličku povídá: „Jo, hošani, to musíte být na své objevy 
opatrnější.“ Odpoledne se barvila rudými kameny všechna vlčata a skákala 
do řeky s křikem Uvá Jar, Uvá Mir, což značí v řeči Akelovy smečky: Sláva 
objevitelům červených kamenů! 
 Skákající oheň
Na skautský oheň se nepřikládá. Skautský oheň se živí. Ten, kdo se o něj stará 
není topičem, ale ohnivcem. A tak táborák vzplál. Tma se kolem něj rozestupovala, pálil na všechny strany černotu a stíny a bubáky. Jiskry létaly nahoru 
až nad vršky smrků a žluté a červené pruhy skákaly po tvářích třiceti vlčat. 
Jarouš, který se tulil vedle Akely a dozadu k černému lesu raději nepohlédl, 
pozoroval na klucích z Modré šestky, že jsou chvíli žlutí a chvíli rudí, podle 
toho, jak plamen září. A když tam ohnivec hodí hromadu větví a celé divadlo 
jakoby spustilo oponu, jsou z Rudochů a Číňanů najednou Černoši. Má divný 
pocit osamocení, nahoru k obloze se podívat nemůže, tam je nekonečná tmavá 
díra a za sebe raději ani mrknout. Z borovice, trčící vysoko přes měsíček, pípá 
hrůzný hlas. Kdo je na tom stromě a kdo tak strašně ubožáka mučí? Trhnul 
sebou. 
 V ohni prasklo a žlutá záře zase vítězí. Na tvářích dětí se vyryly stíny, mění-
cí je ve vážné Indiány a Akela, ó hrůza – odchází pro nějaké větve daleko od 
Jarouše. „Akelo!“ Ale to už se kluci smějí na celou louku a volají na postavu 
ve tmě, že se Jarouš bojí. I Akelův hlas je nyní veselý a ozývá se za prvními 
stromy, aby mu Jarouš šel pomoci. Jen to ne, ať Akela všechno sám donese, ať 
se hlas na té borovici utiší, ať žluté a červené pruhy přestanou skákat a na obloze ať vznikne strop, ať už ta tma za zády ustoupí svítání! Neděje se takového 
nic. Akelův hlas opakuje rozkaz. Kéž by mu měsíček svítil jako reflektor a kéž
by tu byl ještě jeden Jarouš, kterému tma nevadí. Šel by za něho. Ani to se 
neděje, Jakási ruka mu sáhla na krk. Studená, na člověka moc veliká. Pípání 
přestává, plameny naschvál zmírají a Jarouš za žádnou cenu neotočí hlavu, 
dokud se vedle něho neposadí Akela. Hrůzná ruka tahá za žlutý šátek, ruka 
obra, samý kloub a samé chlupy, obrovskému cloumání už neodolá. „Akelo!“ 
I kámen je kus přírody. Sbírej nejhezčí do krabičky. 
 Napiš, z které výpravy jej máš.Smečka se kolem směje a kdosi utíká od lesa – to je odvaha. Pípání přestává 
úplně, to chudáčka už umučili – z Číňanů na místě Modré šestky se stávají 
Rudoši a jedna jiskra prolétá černou studnou nad hlavou. Přibíhá Rikitan, 
vleče dlouhou větev a nutí Jarouše, aby ji přiložil a celý oheň přeskočil. Cítí 
kolem sebe spoustu tváří, rychle plní rozkaz a Akela – ani neví odkud se vzal, 
ho plácá přes rameno s rčením, že je právě pokřtěn ohněm na Bojínka. Slovo 
Jarouš na kousku březové kůry se kroutí v ohni. Obrovitá chlupatá paže se 
mění v kamarádský žďuchanec, kruh zpívá „Junáci, přišel den, my jdeme 
z města ven“ a Bojínek vidí, že tu jsou samí veselí chlapci a že je docela hezká 
noc a za zády louka a teprve dál les, a když se otočí, že na něho mrká Akela. 
A oheň, který se stále živí namísto přikládá, že skáče z košile na košili a žlutý 
šátek, že ty plaménky násobí na zlatou. Některé plameny jsou snad i zelené. 
Snad se ten Bojínek naposled bál právě při svém křestním táboráku. 
 Tajemné brambory
O tajemství velké měchačky, která visela na trámu pod střechou kuchyně, vě-
děla již všechna vlčata. Denně si ji předávala ta šestka vlčat, která měla denní 
službu. Bylo to žezlo moci, opravňující kralovat v kuchyni a skladu potravin, 
svolávat tábor k jídlu, ale také povinnosti chodit na nákupy brzy ráno i za 
lijáku, mýt nádobí i veliký pracovní stůl, udržovat oheň a honit vosy. Každý 
večer se při nástupu zástupce vedoucího tábora –Mohykán ptal, jak všem 
chutnala připravená jídla. Spočítal hlasy, pak se zamyslel a vždy spočítal o kolik minut se daná služba s jídlem zpozdila. Když vše dopadlo dobře, mohli si 
Zelení vyrýt na měchačce zelený vrub. Žlutí samozřejmě žlutý a Modří zase 
svůj modrý. Nebylo tam vrubů ještě dost, ale do konce tábora bylo ještě mnoho dní. V tomto táboře ale jedli od prvního dne tajemné brambory a o jejich 
tajemství věděli jen vedoucí. Začaly se jíst hned první večer, kdy jich bylo 
potřebí naškrábat jeden a půl kbelíku. Nikdo se k tomu neměl. Kuchařky na 
tábor do údolí žádné nebraly a bez slupek se brambory zatím nerodí. Jedna 
šestka jako služba na to nestačila. „Támhle je voda, nůž či škrabku máte každý 
sám, hotové pak sypte ke kontrole,“ rozhodl Mohykán. Škrábali. Někdo tak 
silně, že v dlaních zůstávaly malé kuličky. Jarda to dělal jako při řezání tužky 
pohybem nože od sebe. Pidík naškrábal čtyři, Pampeliška tři, prý stejně jich 
více nesní. Celkem bylo půl kbelíku. Nikdo se na kluky nezlobil. „No jak 
myslíte, brambor je málo, hrnců je dost, budete mít hlad. Za hodinu to pozná-
te,“ prohodil Akela. Poznali. Ten, kdo oškrabal tři, chtěl šest. Pepa z hospody 
dokonce deset. No, nebyly. Dojedli se ještě zásobami z kufrů od maminek. 
Škrábat se mělo ještě druhý den k obědu. „Už zase?“ fňuknul kdosi. Na návrh 
všech šestníků dostali všichni rozkaz škrábat každý půl šálku ešusu bez rozdílu kolik kdo sní. Pak bylo k obědu brambor dost. V přírodě chutná i co se 
doma nejí. Snad hlad byl nejlepší kuchař, snad opravdu ten den byla služba 
výborná. Minul týden. Byla rýže, čočka, pak třešňové knedlíky a segedínský 
Proč ctíme táborový kruh? Jak se staráme o ohniště?guláš. A zase brambory. Ten den přišel na návštěvu bratr Milda – Delfín, vedoucí tábora skautů z nedalekého palouku proti proudu řeky. Při prohlídce 
tábora u kuchyně zaslechl nářky služby nad škrabáním brambor. Delfín se 
zastavil a povídá: „Víte smečko, že váš vedoucí skoro nespí? Když vy zalezete 
po večerce do spacáku, sestavuje program na druhý den. Pak si sedne s Mohykánem k vyúčtování, to ho zaměstná denně do půlnoci. A brzy ráno je už 
pro vás připravena stopovačka nebo orientační závod. To vás nenapadlo se 
ho zeptat, kdy všechno vlastně dělá?“ Pihatý Jeníček dodal: „Dnes v noci mne 
kontroloval na hlídce.“ A Rikitan se přidal: „ O mne se staral, když jsem včera ležel s tím kolenem. Přišel snad o půlnoci.“ Delfín přimhouřil oči: „Máte 
ho vůbec rádi? Neměli byste mu brambory také oškrábat, aby měl více času 
a nemusel dřít v noci?“ Tak oškrábali beze všeho nejen Akelovi, ale i Mohykánovi a bratru Delfínovi. Toho dne se z party kluků stávala pomalu smečka 
vlčat a z tábora opravdový skautský tábor. A dokázaly to brambory!
 Píchaté kedlubny
Dopolední rozkaz zněl: „Žlutá šestka obstará salát, Modrá šestka jde na kedlubny. Do svačiny ať jste zpátky!“ Rikitan si do zápisníku poznamenal: 8-10 
hod. salát. Cikánek si poznamenal: 8-10 hod. kedlubny. Ani okem přitom nemrkli, zatím co vlčata stála s údivem. Do města je to dobrých osm kilometrů, 
kdo by to pořídil tam i zpět za dvě hodiny? „Však jdeme jen na naši plantáž“, 
odbyl první zvědavce Akela. Nařídil vzít s sebou nože a čisté bedýnky. I Zelená šestka byla překvapená. Do dnešního programu však nezasahovala, protože 
má službu. Znamená to již večer štípat dříví, ráno v půl sedmé do kuchyně, 
uvařit snídani a pak se rozdělit na dně party: jedna jet s kárkou na nákup, 
druhá připravuje svačinu. Pak vaří oběd, myjí nádobí, starají se o svačinu 
i o večeři. Vedoucí služby je stále v kroji, píská nástupy, zná celodenní program, pomáhá kde je třeba. Na denní službě záleží jak vše bude klapat a jak 
všem bude chutnat. Pihatý Jeníček čte z jídelníčku snídani, oběd i večeři, opakuje obě svačiny, ale salát ani kedlubny nejsou nikde napsány. Všichni kroutí 
hlavami. Tábor se za chvíli vyprazdňuje. Na cestě podle řeky drkotá kárka 
s pěti kluky, za loukou pochoduje do svahu Žlutá šestka a docela naproti 
kolem trempské chaty vychází na louku sedm vlčat z Modré šestky s bedýnkami od rajčat. Mezi stany chodí vedoucí služby, který zůstává vždy v táboře. 
U kuchyně počítá Akela účty. Nastává zvláštní klid s třepetáním vlajky. Snad 
proto si bere vedoucí na chvilku kytaru a paloukem zní píseň. Pak se kárka 
vrací z města a z komínku nad kuchyní jde dým. Veliký hrnec, do něhož 
každý překlopil svůj ešus s osmi bramborami je naplněn a plavou na něm 
černé čluny- kmín. Chlapci krájejí chléb, mažou máslem a oplachují rajčata 
ke svačině. K posledním stanům, které sousedí s lesem, se blíží Žlutá šestka 
s kbelíkem, který přikryli košilí. Tiše jej strkají pod plátěný přístřešek a běží 
„Nemysli jen na sebe. Také na druhé. Pomáhej doma mamince 
 a nebude ti zatěžko pomáhat jiným.“s ešusy pro čistou vodu. Teprve po zapískání nástupu k svačině vybíhá z lesa 
i Modrá šestka. Přes bedýnku je hozeno tričko. Pod ním se rýsují boule-snad 
opravdu tu někde rostou kedlubny? Akela ale musí s několika vlčaty do hangáru, kde má skřínku první pomoci. Vyndává pinzetu. Nikde nepadla otázka 
o salátu a kedlubnách. Ale ani žádná jiná, protože všechny děti tajuplně mlčí. 
Až na Knedlíka, tlustého Pepu, syna hostinského, který vždy mluví hodně 
nahlas hlavně o jídle, pak až o práci. Který si místo táborových příhod píše 
do denníku jídelníček. I každý výlet si pamatuje podle toho, co se tam vařilo. 
To on střeží každý krok obou šestek a prosí o volno z kuchyně. Chce pátrat 
a cítí veliké neštěstí, když má místo toho štípat dříví a dojít ke studánce pro 
kbelík čisté vody. Jménem služby pak vydává Žlutým přeochotně ocet a sůl, 
cukr a trochu stolního oleje. Svému šestíkovi hlásí, že to skutečně bude nějaký 
salát. Napětí vrcholí v době vydání oběda, kdy je nařízena k ešusům i jídelní 
miska. A pak si Pepa do denníku připsal ještě pampeliškový salát-je z mladých 
lístků a chutná výborně. A kedlubny byly až odpoledne, aby každý věděl, že 
oloupaný bodlák pupava se dá jíst. Proto potřeboval Akela tu pinzetu.
 Tři šipky
Za sedmi potůčky a sedmi pěšinami se přesně ve dvanáct hodin potkaly tři 
skautské šipky. Hubené, špičaté. Ale velmi důležité, protože podle nich pochodovala vlčata. Kam která ukázala, tam děti šly. Vždy je důležitý ten kdo velí. 
Někdy je i moudrý. Šipky si myslily, že jsou důležité i moudré. První byla 
vyryta v hlíně a říká: „Myslím si , milé kamarádky, že jsem z vás ta hlavní. 
Nejvíce cest na světě je z hlíny a po takových chodí nejvíce junáků. V lesích, 
po polích, po pěšinách luk.“ Druhá byla sestavená z klacíků: „Nezlob se, kolegyně, ale když hlína uschne, rozpadneš se na prach. A po lijáku je z tebe 
bláto. Nevydržíš. I tam kde je kamení nebo tvrdá země, jsi nemožná. Nezlob 
se, ale šipka z klacíků dokáže víc. Všude jsou lesy a keře a tam se dá klacík 
ulomit. Tam chodí nejvíce junáků.“ Třetí byla šipka z křídy: „Ani ty z klacíků 
nevydržíš na cestě, kde jezdí auta. Stačí o tebe zavadit a vlčata nevědí kam jít. 
Ale ze mne nemohou být trosky. Svítím bíle na asfaltu, vejdu se na každou 
zeď i ohradu. Ve městech kraluji výhradně já.“ Přerušilo je sluníčko, které posunulo stíny stromů a ukázalo dvanáctou hodinu jednu minutu, což znamenalo pro tento den konec kouzla. Strnula šipka na vlhké pěšině a pár kroků 
od ní si lehly tři klacíky. Zabělela se šipka nad nimi na balvanu u studánky. 
Rozlétly se kolem nich mouchy vosice, protože také měly co povídat a vrnět. 
Rozšuměl se les, který v pravé poledne vždy něco veselého i vážného vyprá-
ví. Jen minutu. Potom je vše takové jak to znají lidé. Polední vedro vyhnalo 
ptáky z polí do křovin, kde podřimují. Pak se stíny obrovitě natáhly a pomalu 
spojovaly v tmu a slunce podbarvilo beránky jemnou růžovou. Po vyrytých 
šipkách běžela Žlutá šestka a zmizela v Malinové stráni. Po šipkách z klacíků 
běží k potoku šestka Zelená a po šipkách z křídy je slyšet až hluboko do skal 
V přírodě se dá jíst hodně věcí. Jen je znát!šestku Modrou. A druhý den zase nastalo poledne, tři šipky se protáhly a ješ-
tě více nepřátelsky promluvily. Vyrytá z hlíny: „Dámy, co s křídou na měkké 
lesní cestě? Jak rozeznávat šipky z klacíků v lese plném větví? Jak stopovat, 
když si děti zapomenou koupit křídu?“ Šipka z klacíků: „ Milé přítelkyně, co 
s vyrýváním do země tam, kde jsou kameny? Co s křídou po lijavci?“ Šipka 
z křídy povídá: „Ale vážené paní, co s vyrýváním na chodníku a ve skalách? 
Co s klacíky na ulicích měst? Modrá šestka běžela s velkou radostí, to jste 
snad slyšely.“ Čas uplynul, stíny zase popošly, šipky rázem umlkly, mouchy 
vosice utkvěly ve vzduchu na jednom místě jako zavěšené a rozšuměl se les, 
který v pravé poledne také chce něco veselého i vážného vyprávět. Ptáci v křoví podřimují a vše je rázem takové, jak to znají lidé. Nazítří šel tudy Akela 
a Mohykán právě v polední kouzelnou minutu. Tím překazili spor, na který 
už měly šipky připravené ještě jedovatější výhružné věty. Oba vedoucí se 
zastavili a prohlíželi je. Každá ukazovala jiným směrem. Zahubovali: „ Tak 
značkují naše šestky? Vždyť je to pro ostudu. Zakážeme používat křídy, ta do 
přírody nepatří. Vyryté a z klacíků se musí hned po hře ničit. Je vidět, že jsou 
všichni ještě zelenáči, ne stopaři!“ Mouchy vosice rázem vzlétly, les šuměl dál 
a ptáci v křoví podřimovali. V další poledne byl za sedmi potůčky a sedmi 
pěšinami klid. V táboře vlčat si místo poledního odpočinku děti malovaly dvě 
vyryté šipky jako rovnoběžky, mezi ně list jednoho druhu stromu nebo šišku 
nebo stejně barevný kamínek nebo jinou přírodninu. Znamená to, že mají jít 
po těchto předmětech přírodou dokud není značka šipek zase jiná. V lese březovém se jde třeba po listech lísky, v lese smrkovém po větvičkách borovice, 
na louce zase po šiškách. To vše se ničit nemusí a kdo po takových značkách 
umí chodit, je již stopař.
 Padlí černožlutí nepřátelé
Malé vosy obsadily okraj lesa s maliním a balvany, se suchou metlicí a lepkavými konečky mladých smrčků. Pak se jim tam nastěhovaly děti se žlutými 
šátky. Vosí království stále vyhlašovalo pohotovost. Zprvu se zdálo, že si jich 
malí osadníci váží, když připravili krajíce s medem ráno na stůl a plechový 
kbelík s marmeládou byl vystaven v zásobovacím stanu od prvního dne. Také 
bedýnka žlutých blům ležela na přilepšenou u kuchyně. Pak ale začal boj. 
Táborová rada si vymyslela soutěž odvahy, která spočívala v jejich ničení. 
Mohykán zavedl tabulku Padlých černožlutých nepřátel. Nosili mu vosy a sypali do sklenice. Nejvíce čárek měl Šíp, nejméně samozřejmě Bojínek. Pak 
najednou pronikavě vítězili chlapci ze Zelené šestky a s nimi právě Bojínek, 
který se skamarádil s pihatým Jeníčkem, že poprosil o přeřazení od Žlutých. 
Čárek jim denně naskakovalo trojnásobně než ostatním, chodili se vztyčenými 
hlavami a chtěli , aby tabulka visela na špalku u Sekery práce. I Akela té akce 
využil a namaloval zvětšenou vosí injekci s jedovým váčkem a museli ji mít 
všichni v denníku. Mohykán začal pátrat po úspěchu Zelených. Míjely dny. 
Umět stopovat není jen tak. Průpravou je správné značkování!Na špalku se Sekerou práce vyměňovala denně táborová rada heslo dne. To 
byla specialita Akelova, který místo dortu po obědě vždy vysvětlil význam 
hesla. Ostříž tomu začal říkat Kázáníčko a Cikánek to nazval Slova do větru. Vždy se jednalo o uchování pěkných věcí, o likvidaci ošklivých lidských 
vlastností. Poznalo se, že vlčata nevědí, co slovo HESLO znamená. Například 
Pepík znal hesla z jejich hostince: Neplivejte na zem! Dnes 12° pivo. Pihatý 
Jeníček zas jmenoval to co viděl v obchodech: Jezte ryby, jsou zdravé! Hesla 
byla každý den jiná a Akela je nabádal, ať je spolknou, že je potřebují jako 
lék. Potřebovali je na svých družinových ohníčcích. Denně chodila jedna šestka s Akelou na Poradní skálu, zpívali a Akela chtěl vyjmenování zatím všech 
hesel. O kamarádství mluvil v pondělí se šestkou Žlutou, v úterý se Zelenou 
a dnes s Modrou. Právě kolem běží Bojínek, slyší Akelovo vyprávění, šklebí se 
na Knedlíka a říká: „Jen poslouchej o kamarádství, já už to znám.“ „Znáš?“ řekl 
Akela, „tak mi pojď pomoci.“ Bojínek s tváří červenou a s ušima, která celá 
hoří, předstupuje před cizí šestku, omlouvá se, že to řekl jen tak, ale Akela se 
nezlobí, jen stále chce, aby mu s výkladem pomohl. „Dej třeba příklad“, pobízí 
ho. A tak se musí Bojínek úkolu zhostit, aby nebyl pro smích klukům, kteří 
už volají ze skály do tábora, aby přišli také na Kázáníčko. Rychle vymýšlí, než 
ta vřava doběhne. „Třeba v soutěži Padlých černožlutých nepřátel mi pomáhá 
celá šestka, abych nebyl poslední. Každý mi dává tři a jsem teď mezi nejlepší-
mi. To jsou praví kamarádi.“ „Jak to děláte, že jich denně tolik nachytáte?“ Jde 
okamžitě dotaz kluků od ohně. Je ticho, tajemství Zelených je nadosah a Akela 
po očku hledí na Bojínka, jak se vypořádá se záludnou otázkou. „Nevím“, říká 
a s povděkem vítá vpád jeho šestky na skálu. „Skaut je pravdomluvný, to je 
první bod zákona“, křičí ještě rychle Rikitan, ale víc se již neodváží ptát. „Váž-
ně, nevím.“ Akela přiznává, že dal pěkný příklad kamarádství a že může zase 
s chlapci běžet dolů. Toť se ví, že jim Bojínek po cestě svěřil, co na něm Modří 
chtěli vědět. „Opravdu bys to neprozradil, i kdybys to věděl?“ ptá se Ostříž. 
„Opravdu.“ „Tak ti to zítra ukážeme.Vezmeš si sám na starost Jahodovou stráň.“ 
Malé vlče se pak nemohlo dočkat rána. Vezme si na starost Jahodovou stráň, 
bude mít stejnou zásluhu jako starší kamarádi, nebude muset čekat na pomoc. 
Hned po rozcvičce utíká s Cikánkem podle řeky. V zákrutu do kopce Cikánek 
odchlipuje za pařezem kůru a vytahuje láhev sirupu. „Vidíš? Teď nastav víčka 
ešusu. Ať mohu nalít. Stačí tři. V deset sem zaběhneš a každou cucající vosu 
potopíš klacíkem. V poledne také, o svačině také. My je večer ze šťávy vyloví-
me, když se bojíš. Jen dej pozor na Mohykána, jde po nás.“ Večer přinesl Bojí-
nek plnou krabičku sám. Lepkavé nepřátelé musel ještě opláchnout ve vodě, 
aby Mohykán nic nepoznal. Akela však musel kvůli němu vysvětlit, že i mrtvá 
vosa dá žihadlo, když se jí zmáčkne jedový váček. Druhý den bylo na špalku 
se Sekerou práce heslo: „KDO SE BOJÍ NESMÍ DO LESA.“ Celá smečka říkala, 
že je to heslo nejlepší, protože mu rozumějí i bez vysvětlování.
Každý den jedno pěkné heslo. Řekni tři, kterým rozumíš. Hadův dobrý skutek
Sklonila se obrovitá kapradina a řekla: „Dobrý večer.“ Protáhly se větve smrku 
až k zemi, připažily a řekly: „Dobrý večer.“ Přestal zametat liščí ocásek a štěkl 
na měsíc: „Dobrý večer.“ Hned po pozdravu spustil žlutý kotouč svůj krásný 
odlesk na hřbet kapradiny, polil zlatem jehličky smrku a odrazil se v zelených 
očích lišky. 
 Nastal opravdový letní večer. Velmi se na něj těšila všechna zvířátka a všechny rostlinky. I kameny nad táborem vlčat, i když nepatří mezi zvířátka ani 
mezi rostliny. Na nich totiž měsíček vyráběl jiskřičky. Celá noční nádhera ale 
záležela na tom, aby z měsíčku byl alespoň srpek, nejlépe úplněk. Jen černý 
bez na rozcestí u studánky neměl z té krásy nic. Ono to vlastně rozcestí nebylo, protože tudy šla jen jedna pěšinka ke studánce, ale malá liščí stopa ji 
křížila právě za balvanem, pod kterým kapala voda. A protože celý les věděl, 
že je černý bez nešťastný, když nezná měsíční svit, dovolili mu všichni říkat, 
že roste na rozcestí. Měsíček vždy hodil zlato po jehličkách smrku, pak na 
hřbety kapradiny a dost. Hladina studánky se již na to nemohla dívat a řekla, 
aby dokázal popojít dva kroky k ní, pak že mu předá trochu svého lesku. 
Ale to černý bez nedokázal. Zůstal černý, smutný jako na pohřbu. Nemohl to 
vidět ani had. Miloval vlhko a stín, klid lesa i nádheru měsíční noci, prožíval 
každý úplněk jako lesní slavnost a každou procházku mraků po noční obloze 
pomlouval s ostatními. 
 Když pak pěšinu ke studánce křižoval lišák, poprosil ho had o cestu k měsí-
ci: „Chytrý jsi, víš kudy. Rychlý jsi, budeš tam hned. Vysvětli mu, ať zasvítí aspoň jedinkrát trochu více ze strany, aby černému bezu nepřekážel vysoký les.“ 
„Mne ani nenapadne“, odfrknul lišák a zelené oko se zlobně falešně zalesklo 
žlutým odrazem. Tak se had vydal k měsíci sám. Řídil se jiskřičkami křemene, 
nad Malinovou stání, kde začínal bukový les se zastavil a řekl to přání. Nikdo 
neodpovídal. Lezl tedy rychle dál a výš kolem hnízda káně až k palouku na 
vršku Homolky. „Měsíci, prosím tě, zasviť trochu víc ze strany, aby černému 
bezu na rozcestí nepřekážel les. Ono to vlastně rozcestí není, ale černý bez je 
tak nešťastný, že mu to pojmenování dovolujeme.“ A shůry se ozvalo: „Nemohu, příteli. Nechodím po obloze jen tak, já tu mám předepsanou cestu, přesně 
vyznačenou a s přesným azimutem, nesmím uhnout napravo ani nalevo. Ale 
počkej, dones mu tam alespoň kousek.“ Měsíček položil kousek svého zlata na 
hadí hlavičku, až se celá prohnula. Had se rychle plazí zpátky, má obrovskou 
radost z dobrého skutku a povídá kolem: „Smrčky, báječně vypadáte, i kapradiny s perlami, ale uvidíte, že to zlato bude slušet i černému bezu.“ 
 Nese je na hlavičce jako dva půlměsíčky až k rozcestí k černému bezu. Tak 
černý bez poprvé osvítil měsíční svit. Vykonal odvážný čin, vykonal dobrý 
skutek. A vlčata, která hada potkají, zvolají: „Užovka!“ A protože je užitečná 
pozorně ji obejdou.
Pověz, jaký dobrý skutek jsi dnes vykonal? Duch stříbrných vln
Jirka-Ostříž se zbláznil. Aspoň tak se o něm hovořilo po čtrnácti dnech tábora. 
V každé poledne a večer, kdy měla vlčata volno a mohla si dělat co chtěla, 
odcházel k řece. Sedl a koukal. To Pipík byl jiný kluk. Věděl o luskách za 
lesem a o plané třešni na Sluneční stráni. Karel si zase vyřezával totem, který 
bude ze všech letošních nejlepší. Mirek s Jardou a několika dalšími hrají 
fotbal. Knedlík se nejraději opaluje nebo sbírá maliny. Ruda-Cikánek píše 
denník a všichni se mu posmívají, že píše Mirce do páté třídy básničku. Pak 
je tu parta čtenářská, parta střelecká a celá Žlutá šestka. Ta se vždy vytratí do 
své chatrče. Říkají si Robinsoni, vždy tam chodí v plavkách, bosi a s kamennou sekerou. Zhotovili ji z plochého kamene, vložili do rozštípnutého klacku 
a pevně přivázali.Říká se, že chatrč stojí u potoka ve skalách nad táborem, ale 
Akela nedovolí žádné pátrání. Moc jim fandí. Rikitanovi je divné, co Ostříž 
stále u té řeky dělá. Dvakrát šel za ním a dlouho ho pozoroval. Vypadalo to, 
jako by měl neviditelnou udici, že sleduje splávek, ale nic do vody neházel, nic 
nevytahoval. Jen koukal. Proto si dnes na něho připravil překvapení. Prkénko, 
patnáctku hřebík zatloukl do středu jako stožár, na něj trojúhelník z papíru, 
který se třepetá a vše na černé režné niti, kterou natáhl u břehu kolem červeného kořene olše. Stačilo popustit z ruky pár metrů nitě a loďka sjela do 
zátočiny, na kterou Ostříž stále koukal. Kdyby se za ní vypravil, mohl mu ji 
vytahovat zpátky ke kořenu. Skrčil se do trávy za široký kmen, znovu vyzkou-
šel pouštění a vytahování a na vlaječku napsal: Ostříži, je to s tebou zlé, svěř 
se kamarádovi. Zatím polední vánek roznášel chmýří bodláků jako noviny 
do každého křoví, i na větve olší, i do vody. Tak si příroda mohla číst o létě 
a o dětech, které se jí obdivují, chrání ji a využívají. Ty tiché zprávy byly plné 
radosti a sem tam nezbedného křiku. I teď. Pepa honil Pampelišku s umazaným ešusem od nudlí, namířili si to oba přímo k Rikitanovi na břeh a div mu 
nepřetrhli nit. Přitiskl se pod široký lopuch za široký kmen, snesl stříkance 
z ešusů a znovu se mohl rozhlédnout. Ostříž si právě sedal na svůj olšový 
pařez. Byli navzájem na deset kroků. Rikitan využil té krátké vzdálenosti 
a pozorně hleděl do vody kde se mělo něco dít. Nic. Ostříž sáhl na kámen 
vykukující z hladiny a v ruce držel dvoucentimetrový klacík. „To je zvířátko“, 
řekl polohlasem a zase hodil do vody. Rikitan pochopil, že o něm Ostříž ví. 
Tak tu po chvíli seděli spolu až do Akelova zapískání a nebyli s pozorováním 
hotovi. Zjistili, že suchý kámen uprostřed řeky je během čtvrt hodiny dvakrát 
polit a zase stačí oschnout. A pak objevili stříbření: při pohledu od pařezu byl 
v zátočině klid bez jediné vlnky. Jakmile udělali krok zpátky k lesu, hladina 
se rozechvěla, po dalším kroku se přidalo stříbření a vlnky tu oběma hrály 
divadlo. Vyzkoušeli to několikrát, a než se rozesmáli pískal Akela podruhé. 
Cestou si šeptali, že o tom nikomu nic nepoví a zítra půjdou k řece společně 
pozorovat stříbření vln. A voda tekla dál a dál a jistě až do moře, rozhazovala 
stříbro do očí dětí a pokud na horách pořádně nezapršelo, točí se loďka v zá-
točině čarovnou mocí stále dál a dál.
Sedni si sám na chvíli k řece. Budeš klidnější a moudřejší. 
 Pověz, co jsi viděl. Jak se chytá vítr
„Mně připadá, že za kopcem je moře a na břehu klečí sám velký Manitou, 
ramena mu dosahují až k borovicím, pod sebou na zemi má nafukovací matraci, na které chce přeplavat moře. A vždycky z té matrace vypustí trochu 
vzduchu, a ten letí dolů z kopce přímo k nám do tábora. Někdy moc, někdy 
trochu, jakoby mu ucházel ventilek.“ To řekl Pidík. Pařízek s Pampeliškou to 
poslouchají, přemýšlejí jak si to ta mrňata vymyslila. Domluví se, že udělají 
velký výzkum. Celá Modrá šestka musí být připravena na zapískání dvou 
dlouhých a dvou krátkých hvizdů. Ostříž u Akely zařídil, že nikdo jiný tento 
signál nesmí užívat. A pak se čekalo, den, dva, tři. Ostříž je mezitím zkou-
šel z pohotovosti a kdykoliv přes den s hodinkami v ruce počítal čas, dokud 
všech sedm vlčat nepřiběhne k němu před stan. Chlapci byli stále připravenější. Pro výzkum to bylo nutné. Konečně přišel vítr. Ozval se nejprve na 
konci údolí, chytily ho listy olší, ty předaly prvním borovicím a nakonec 
státní vlajce. Vlčata vypozorovala, že se tak děje ve stejném pořadí a pak záhy 
prší. Jako štafeta , kterou posílá Manitou z prérie na prérii. Nebo jako ozvěna 
od hory k hoře. Bylo to zvláštní zjištění, i Akelou velmi uznané, protože si 
toho jevu dosud nikdo nevšiml. Aby mohli pozorovat příchod a odchod větru všichni, sestavili zástup pozorovatelen. Nejvzdálenější místo na kopci nad 
nejvyšší loukou dosáhli chlapci během za 10 minut. Ostatní stanoviště byla 
blíže a pokračovala za tábor na druhou stranu do bukové stráně. Když začal 
větřík, měla být šestka na místech co nejdříve, všichni měli sledovat hlídku 
před sebou a kdo mohl také hlídku na kopci. Závan větru do jeho tváře či do 
stromu nad ním znamenalo vzpažení ruky. Ostříž, který výzkum řídil, byl na 
protější stráni nad bukovým lesem a dva signály píšťalkou- dvě čárky a dvě 
tečky říkaly: stále být na místě a hlásit vítr. „No skvělé“, řekl Akela v den, kdy 
to nejlépe proběhlo. „Měli bychom vymyslet odznak Pozorovatele větru, proto-
že jsem se s podobným činem ještě nesetkal. A smeček vlčat už pamatuji dost“. 
Ke konci tábora byla hotová větrná mapa Údolí zelených plamenů. Dokazovala téměř severojižní přímku a nabádala ke stavbě stanů s otvory k východu. 
Pak se však stalo něco nepředvídaného. Vítr přilétl z obrácené strany, zalomcoval střechou kuchyně, nečekal na Modrou šestku a na její výzkum a přinesl 
s sebou cákance jaké zde ještě nebyly. Stožár se chvěl až praštěl a vlajka vždy 
zatleskala radostí z celé té sloty. Ulétly troje plavky a spousta utěrek, které 
ten den vypraly ruce vlčat. Každý tu spoušť připisoval Modrým, kteří v údolí 
čarují, až to Manituovi je nepříjemné a že by se výzkum měl zakázat. „Už to 
mám“, řekl Karel a dodal: „Není třeba běhat na naše stanoviště, vztyčíme tam 
stožáry s vlajícími pytli jako na letišti. Tím zařízením poznáme směr větru 
i jeho rychlost“. A tak to také bylo poznamenáno v kronice tábora. A Karel 
byl požádán, aby napsal roji světlušek, který sem přijede tábořit po nich, aby 
jejich nejlepší malířka Jarmilka nakreslila návrh odznaku Pozorovatele větrů.
Pozorovat přírodu neznamená jen zvířata a rostliny. Co ještě? Nad kaňonem modrý dým
Při ranní rozcvičce řekl Akela: „Během dnešního dne, ať se děje co se děje, 
vymyslete každý příhodu k poslednímu táborovému ohni“. O čtyři hodiny 
později povídá Mohykán vlčatům na vysoké Homolce : „Vedl jsem vás sem 
nahoru, protože jste tu ještě nebyli a za dva dny jedete domů. A protože vám 
ukážu, co jste ještě neviděli. Budeme jako indiáni.“ Široká stráň dovolila pohled na zelené vršky s údolím řeky. Hubené skály vlevo trčely bez hnutí 
a vysoké břízy za nimi zametaly nebe. „Včera byla táborová soutěž-přines pří-
rodninu co nejvíce píchá-mám na vývěsce bodlák, větvičku šípku, trnku, hloh, 
celou pupavu a ostružinu. Na akát, který je tu kolem, jste si nevzpomněli. Ale 
když jsme se sem vyškrábali, zdalipak víte, jakým lovištěm jsme prošli? No, 
bažantím, zpátky vám ukáži důkaz. Za poledne tu nejsou, jsou velmi plaší. 
A teď se podívejte , zda tu v krásném výhledu uvidíte Akelu.“ „Akelu?“ „No 
ano. Snad jste si všimli, že je od rána pryč. Chtěl mít den pro sebe. Tak hledat.“ Chlapci už se rozbíhali k nejbližšímu křoví a ke skále, ale Mohykán rázně kroutil hlavou. „Já ho vidím támhle“, ruka opsala daleký obzor. Zasmáli se: 
„Nemáme dalekohled.“ „Ale je poledne. Vaří si oběd.“ Oči chlapců zůstaly na 
zelených vlnách stromů, plavaly nahoru a dolů, stranou k ostrovům polí, do 
hlubiny v údolí řeky. Mohykán ještě dodal: „Musíte mít oči jako jestřáb. Topí 
bukovými větvemi. Je to dým jako dech.“ První ho objevil Pampeliška. Pak si 
chlapci sedli, vyslechli přednášku o kaňonech, prériích a ohních, odhadovali 
vzdálenost k dýmu a snědli si kedlubny. Jíst ostatní budou až najdou Akelu. 
Ti menší už chtěli běžet, ale neuvědomili si, že je nutné rozvážit kam. Ostříž 
měl dobrý návrh: dolů k řece, pak podle ní k nějakému vysokému listnatému 
lesu, no a tam hledat. Jakmile vběhli pod akáty, dým již zmizel. Teď si teprve 
všimli, že jsou některé kmeny a větve bílé. „To je bažantí trus. Konečně máte 
oči otevřené.“ Modrá šestka, které dnes dobře radí Pampeliška, vyrazila strání 
přímo dolů. Našla ohniště nejdříve a na kameni dopis se žádostí dovařit guláš 
a vrátit se do tábora. Vařili skoro hodinu než přišli ostatní. „Holoubkové, to 
musí být tuhle a ne v nohách“, ukazují si Modří na čelo. Žlutou šestku to mrzelo, a pak Pampeliška prohlásil: „Je dobré se naučit azimut.“ Záhadné slovo se 
rozneslo, další otázky patřily tomuto záhadnému přístroji. Pampeliška zalovil 
v batohu, vytáhl bochník chleba ale batoh zůstal splasklý jakoby v něm tajemný přístroj nebyl. Mohykán se chystal k odbornému výkladu, ale přerušil ho 
Pepa. Bod hladu u něho dostoupil nejvyššího stupně a celá smečka se přidala. 
Pak se krájel první, druhý, i třetí bochník, postupně si přidávali guláš. Ticho 
bylo vůkol jako v kostele. „Dnes si Pampeliška počíná jako pravý vůdce. Na 
cestu do tábora ti předám velení a budu se jen dívat, aby všichni poslouchali. 
Souhlasíš?“ Světlovlasý chlapec rozvažoval a pak kývl. Všichni se pak dívali 
na jeho buzolu, jak se jí míří na místo, k němuž chceme dojít a jak se pamatuje číslo na ciferníku, jak se určí azimut. Pak se na jeho pokyn zvedli, šestka 
Žlutých musela zahladit stopy po táboření, šestka Zelených umýt kotel, a Mod-
ří měli stanovit azimut zpátky a něco zazpívat. Když už byla vidět Malinová stráň a z táborové kuchyně stoupal dým, když začali všichni skandovat A-ke-
-la, A-ke-la , převzal Mohykán zase velení. Rázně zastavil průvod a řekl: „Za 
to vše patří Pampeliškovi patnáct bodů. Může dostat i dvacet, jestliže má při 
těch všech starostech vymyšlen svůj táborový příběh. Chceš jej říci?“ Pampeliška opět uvážlivě přikývl a povídá: „Za den přejdeme všichni po cestě kolem 
lávky několikrát. Já jsem si asi před týdnem všiml, že vždy kopnu do jednoho 
malého křemene, který tam leží. Jakoby mi pokaždé překážel. Pokaždé se podívám kam letí a příště na tom místě je. Nikdo mi ho zatím neodkopl jinam. 
I dnes, když jsme vyšli v trojstupech jsem dával pozor. Nikdo se kamene 
nedotkl ani na něj nešlápl a mně přišla noha přesně před něj, abych mohl 
kopnout. Tak jsem kopl. Je hezký, takový hranatý a prostředkem vede růžová 
žilka. Abyste mi věřili, tak chci velet ještě kus cesty až k lávce. Já vím kde 
leží a budete koukat, jak se mi přitočí k nakopnutí.“ No to bylo napětí i na 
posledních metrech. Hned se vytvořily trojstupy, všichni byly zahleděni na 
zem, pozorně vyrazili. Vlčata zajímal křemen. Veliké HURÁ potvrdilo, že za 
dnešek stoupl Pampeliška v ceně smečky o dvacet bodů. Buzolu i ten křemen 
Modří opatrují dodnes.
Zrdcalo dubu
Stromy jsou jako lidé. Rostou, vypravují, pozorují svět i stárnou. I jedle i smrky i duby. Jenomže jedle, smrky rostou pěkně svisle vzhůru k obloze, kdežto 
duby to jaksi nedovedou. I kolem tábora a kolem řeky. Koukají na sebe přes 
louku. Na jedné straně smrky, jedle pnoucí své svíce k obloze, na druhé staletá dubiska s pokřiveninami roztahují žilnatá náručí přes cestu , po níž prochá-
zejí nedělní turisté. Starého duba nic ošklivého o sobě samém nenapadlo. Lidé 
zvedali hlavy k jeho koruně, upevnili tam i pár budek pro výzkum ptačího 
hnízdění a mnoho lidí je fotografovalo. Ale najednou tu byla vlčata. Spí pod 
stany ve velikém kruhu, chodí pod větvemi a jeden z nich stále říká: „To je 
divné, proč smrky a jedle rostou rovně, ale duby - hrůza. Mají větve místo napravo i nalevo, kroutí se jako zlostníci.“ Zlostníci? Je pravda, že každý dub vidí 
jen své okolí a na sebe ne. Je pravda, že každý kouká po sousedech a o sobě 
myslí, že je v pořádku. Je pravda, že se starý dub na sebe nikdy nemohl podí-
vat a nemohl porovnávat. Je pravda, že o tom nikdy nepřemýšlel. Prostě rostl 
jak nejlépe dovedl a hotovo. Ale jednou se dočkal. Vody se lily shůry jako celé 
konve, koruna je chytala na listy a měnila v šum, vítr do toho lámal suché 
klacky a rozhazoval zelené žaludy s přilepenými čepičkami. Vše odplavovala 
voda, stružky se měnily v louže a ty se spojovaly v moře. To moře bylo široké 
jako údolí, stany vlčat už dávno oschly na půdě Akely, vlnky běhaly k ostrůvkům a skoro je přeskakovaly, bylo to opravdické moře. Když nad tím zasvítilo 
slunce, byl to takový hezký „Tichý oceán“ a všelijaké děti se sem běhaly dívat. 
To víte, Čechy a moře! Najednou se v té vodní spoustě vidí starý dub jako 
O mapě a buzole se dozvíš v junáckém oddíle. 
 Které mapové značky už znáš?v zrcadle. Je to on? Je tak pokřivený s větvemi z jedné na druhou stranu, 
zcela zkroucenými, s kůrou jakoby ji ždímal? Je to on, obrázek jde přímo od 
jeho kmene. Snad jen jeho postava o sobě přemýšlela, protože ostatní duby 
obrázek ve vodě nezajímal a necítily se ošklivě ani smutně. Sebral všechny 
své šťávy a v zapadajícím slunci nařídil všem žaludům, aby po spadnutí své 
klíčky natáhly přímo nahoru a jakmile se objeví první lístky, ať míří co nejblíže k slunci, aby neuhýbaly tam ani tam, aby nebyli zlostníky. Pak se budou 
líbil budoucím vlčatům pochodujícím pod nimi na výlety. Kdyby jste takový 
dub někdo viděl, roste jistě z toho moudrého starce, který jediný poznal, že 
se vidí v zrcadle. 
Vlčácký dobrý lov
 Kalendář si prostě nedal říci. Šklebil se na kluky a spěchal, aby bylo dvacá-
tého. Pidík se ho pokusil v duchu poprosit, aby místo celého dne počítal jen 
půl den. Ale kalendář byl obyčejný, bez kouzel, prostě nemohl, neboť doma 
už čekaly světlušky až se páni kluci celé tři neděle vydovádí. I na Akelovi už 
byl konec znát. Chtěl vidět denníky, ptal se na výrobek na památku, na fotky 
a dokonce i Knedlíka jak mu tady chutnalo. „To víš, vaše hospoda to není, 
tady vaříme jen to co dovedou ruce dětí.“ Také na vývěsce byl znát konec 
tábora: krásné nákresy stanů, plán celého tábora, náčrty totemů, obrovský 
bodovací přehled, kde měl každý poctivě vydobyté body. O to budou bohatší 
vlčata proti těm, co na tábor nejela. Tabulka Černožlutých padlých nepřátel 
čítala přes tisícovku vos. I na špalku se Sekerou práce to bylo znát. Bylo tu 
osmnáct záseků od nejlepších pracovníků. Osmnáct hesel si Akela schoval, 
protože z nich bude ještě v klubovně hra. Na podsadě stanu u Rikitana byla 
tabulka: Odtud se řídí výzkum směru a rychlosti větru. Na stanu Jardy a Mirka bylo přibito: Stan u dobré nálady. Pak přijela sestra Sojka, která povede 
světlušky. Přivezla Knedlíkovi košík rynglí, Rudovi příkaz, aby ve stanu nechal nafouknutou matraci pro svoji sestru a prosbu od střediskového vedoucí-
ho, aby s nějakým pěkným svícnem počítali do klubovny. Dopoledne vyráběli 
lodičky, teď seděli na lávce a mávali: „Sbohem, loďky.Sbohem, prázdniny.“ Do 
toho smutnění dostal Mohykán nápad: „Víte co, uděláme anketu, na Pidíku 
rozdej každému jeden papír.“ A Pidík běhal od vlčete k vlčeti a připomínal, 
že v poledne začíná anketa. A v poledne začali. Každý si s tužkou a papírkem 
sedl ještě k prázdnému ešusu a Mohykán diktoval: „Nahoru jméno, na první 
stranu nápis: Co se mi líbilo. Na druhou stanu nápis: Co se mi nelíbilo. Všude 
se píše měkké i. Pište. Já si to vyberu u bramboračky.“ Smělo se psát co kdo 
chtěl, smělo se i opisovat. Při večerním táborovém ohni se pak všichni dozvě-
děli jak to dopadlo: Mně se líbilo, že jsme se museli všichni dělit o ryngle 
i jiné ovoce. Nejkrásnější výprava byla na příšery a pařízky. Nejvíce jsme si 
užili v Robinsonově chatrči. Mně bavilo střílení z luku… Mně se nelíbilo, že 
jsme neměli ani jednou svíčkovou. Prohlídky stanů byly nervák, budou to mít 
Kolik poznáš stromů jehličnatých a kolik listnatých? světlušky také tak přísné? Modrá šestka dosud nesmazala křídovou šipku nad 
studánkou. Bojínek je ošklivá přezdívka, chci jiné… Táborák pak pokračoval 
legračními výstupy jednotlivých šestek a poradní skála se otřásala smíchem 
a písničkou:
Na sever, západ, východ, jih,
neseme do lesů zdravý smích.
Každý musí chápat,
kdo tábory vymyslil,
že měl dobrý nápad.
 Chlapci mohli sedět u ohně ještě chvíli. Akela přitom zodpověděl spoustu 
dotazů o schůzkách a výletech na podzim. Modrá šestka už byla zvědavá na 
návrh odznaku Pozorovatele větru a nejmenší chlapci si vzpomněli, aby Ostříž s Rikitanem prozradili co to tenkrát měřili u řeky. Loďky chlapců byly 
druhý den už hodně daleko po proudu řeky, když vlčata nakládala kufry na 
náklaďák společně s dobrou náladou i smutkem.
Spi, misko
„Je trochu pobledlá“, říká bílá stanová plachta druhé zelené. Dovoluje si to 
říci, protože to jsou dobré kamarádky a ví, že se neurazí. Stály vedle sebe na 
táboře, vztyčili je junáci, spala pod nimi pak vlčata i později světlušky. Byly 
týdny na slunci, na dešti, v rose. „Ano, bolí mě i nohy“, říká ta pobledlá. „Už 
se toho bojím. Asi jsem nastydlá. Znám ten pocit, mám za sebou deset táborů 
a spoustu výprav bez podsad. Jsme totiž vlhké.“ „Jsme vlhké“, říkají pod ní 
a nad ní další plátna. Jedno má ještě tržnou ránu, jiné chybí dvě olivky a jiné 
má utrženou kůži v cípu, kde se vypíná provázkem. Kolem srovnané hromady začínají běhat tenisky vlčat. V klubovně se hraje schovávaná zápalek. 
Zastrkují se všechny z plné krabičky, každá trochu vykukuje, celá šestka pak 
hledá sedm minut. Krabička se musí zase naplnit. Někdo si na hromadu stanů 
stoupl, někdo šlápl na poutko. Plachty vzdychají, provázky se stahují. „Vlčata, vezměte každý jeden stan a odneseme je k Pepíkovi na půdu. Musíme je 
rozložit, aby zcela uschly. Jinak by byly nemocné.“ „Nemocné?“ diví se Pidík. 
„Na kůži se chytí plíseň, šíří se na plátno. Na jaře by bylo po stanech. Stanům 
se ulevilo, protahují se pod pažemi vlčat, šťastně nadechují. Ale než vyšly 
k Pepíkově hospodě, objevil někdo krabici, která nikomu nepatřila a měla 
nápis NÁLEZY. Mohykán vytáhl ponožku, ostatní křičí: „To je Pidíka.“ Vytáhl 
mokasínu, všechny volají: „To je Rudy.“Dále kapesník a kartáček na zuby. To 
vše po nich zůstalo v trávě a v křoví. Na půdě nad hospodou větrají a schnou 
všechny stany. „Jsme celé pobledlé, hleďte, ať vás spraví, a kdo vás milá kolegyně umazal?“ Ale stany nežalují a raději mluví o hezkých příhodách. Vlčata 
ještě čeká kontrola a oprava podsad, a pak je odnesou pod střechu klubovny. 
Také si každý kluk doma už musel čistit svoji misku a ešus. A to byla práce! 
I s tou Rudovou. Závodil totiž předposlední den s Rikitanem, Ostřížem a MoVlčata se zdraví „ dobrý lov“. Co se myslí dobrým lovem?hykánem ve vaření vody v ešusu. Všichni se nejprve museli prázdnou miskou 
dotýkat stožáru a na zapískání vyběhnout k prameni vody. Tu donést plnou 
za kuchyň, každý si tam zřídit své ohniště obložené kameny, nanosit dříví 
a pod šálkem topit a topit. Vyhrál Mohykán, jemu se voda vařila nejdříve. 
Ruda si myslel, že černé dno vydrhne snadno pískem v horké vodě. Ale ještě 
teď je unavený. Miska už šťastně oddychuje na polici vzadu, i když na zádech 
jí stojí velký hrnec a i když v něm sedí ještě malý hrníček a opírá se o ně 
struhadlo. „Končí to, již to končí“, říká miska , když se slunko blýsklo z hrnce, 
který maminka brala na švestkové knedlíky. Ruda má na stole rozložené fotografie z tábora, usmívá se, bere jednu po druhé a pozorně prohlíží. Fotografie
ukazují pravdu, a to už do pohádek nepatří.
Přeji vám, vlčata, hezké schůzky, krásné výpravy a další báječné tábory.